Synundersökning


Syntavla

Välkommen in till oss eller boka på tel. 0554-100 39

Synundersökning ingår vid köp av glasögon (värde 400:-)

Kontaktlinsundersökning 495:- vid köp av glasögon 400:- i rabatt

Synundersökning
Synundersökningen utförs av en legitimerad optiker. Legitimationen innebär att optikern har en medicinsk kompetens tillsammans med den optiska. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen på samma sätt som för annan medicinsk personal t.ex. läkare.
Innan undersökningen ställer vi en del frågor om dina synbesvär, din allmänna hälsa och eventuella mediciner. Vid synundersökningen provar vi ut dina glasstyrkor och samråder med dig om vilken glastyp som passar bäst för just dig.
Vi mäter ögontryck och lyser på och in i ögat för att se att allt står rätt till med din ögonhälsa. Om vi hittar något misstänkt så att erbjuder vi dig remiss till ögonläkare.
Vid utprovning av de modernaste progressiva glasen tillkommer en del kompletterande mätningar
Synundersökningen tar ca 30 min.

Kontaktlinsundersökning
Vid nytillpassning görs först en vanlig synundersökning därefter undersöker vi hornhinna, bindehinna vitöga och ögonlock. För att ge linsen bra passform mäter vi ögats form. Vi
samråder om vilken typ av lins som är lämplig i just ditt fall, månadslins, endagslins, multifokal lins(progressiv)eller annan speciallins.
Självklart lär vi dig att sätta i och ta ur linserna, hur du ska sköta dem och nödvändig information för att ge dig ett säkert linsbärande.

Årlig linskontroll
Vi vill att du kommer på linskontroll 1 gång per år. Vid linskontrollen kollar vi att linsen sitter bra, att ögat mår bra när du bär dina linser. Vi kontrollerar att styrkan är den rätta så att
du ser så bra som är möjligt. Vi vill därför att linserna sitter i ögonen vid linskontrollen, ta gärna med glas ifall linserna behöver tas ur.
Vi ger dig information om nya linstyper, linsmaterial, vätskor andra nya rön som kan ge ännu komfortablare och säkrare linsbärande.